Kongres technologii przetwórstwa spożywczego

"Przemysł spożywczy w obliczu dynamicznych przemian rynkowych – rozwiązania wspierające wzrost"

Organizatorzy Konferencji

Spotkanie kongresowe będzie dotyczyło następujących zagadnień:

 • optymalizacja kosztów w zakładzie przetwórstwa spożywczego,
 • energooszczędność,
 • poprawa efektywności procesów produkcyjnych,
 • optymalizacja kosztów procesów higieny i bezpieczeństwa żywności, podnoszenie standardów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów,
 • odzysk ciepła,
 • optymalizacja procesów produkcyjny dzięki wykorzystaniu robotów,
 • optymalizacja pakowania,
 • oszczędzanie i optymalizacja kosztów produkcji poprzez zwiększanie żywotności maszyn,
 • oprogramowanie dla zakładów przetwórstwa spożywczego,
 • optymalizacja zarządzania odpadami,
 • eliminowanie strat produkcyjnych,
 • wyzwanie współczesnej logistyki,
 • certyfikacje audyty, wdrożenia, szkolenia, systemy zarządzania gwarancją wytwarzania bezpiecznych i powtarzalnych produktów oraz obniżenia kosztów operacyjnych.