RADPAK

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

RADPAK- firma z Włocławka działająca już od ponad 30 lat na rynku specjalizującym się w produkcji maszyn pakujących. Priorytetem firmy Radpak jest konsekwentne skupianie się na innowacjach i pracach badawczo-rozwojowych, które umożliwiają dynamiczne dostosowanie maszyn do rosnących wymagań rynku oraz klientów.

EN

RADPAK- a company from Włocławek operating for over 30 years on the market specializing in the production of packaging machines. Radpak’s priority is to consistently focus on innovations and research and development, which enables the dynamic adaptation of machines to the growing requirements of the market and customers.