Mysak Group

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Mysak Group zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem linii technologicznych i maszyny dla przemysłu, a specjalizuje się w takich procesach jak: – transportowanie produktów, – dozowanie, – mieszanie, – procesy termiczne (suszenie, chłodzenie), – pakowanie, – magazynowanie (silosy, zbiorniki), – systemy Big Bag, – systemy Atex, – nowe technologie.

EN

The Mysak Group company deals with the design and construction of technological lines and machines for industry, and specializes in processes: – transporting of products, – dosing, – mixing, – thermal processes (drying, cooling), – packing, – storage (silos, tanks), – Big Bag systems, – Atex systems, – new technologies.