Inwestpol-Consulting Poland Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
INWESTPOL – jakość i innowacje dla branży spożywczej.
Szeroka gama innowacyjnych i stale rozwijanych produktów. Maszyny i rozwiązania dla przemysłu spożywczego obejmujące przetwórstwo mięsa i ryb (nastrzykiwarki, wilki, mieszalniki, masownice ), higienę produkcji (myjki i systemy mycia, śluzy higieniczne) oraz kompleksowe rozwiązania techniczne w zakresie linii produkcyjnych dla puszek i słoików (systemy transportu, dozowania, mycia i integracja urządzeń zewnętrznych).

INWESTPOL – quality and innovation for the food industry.
A wide range of innovative and constantly developed products. Machines and solutions for the food industry, in the field of meat and fish processing (injectors, grinders, mixers, tumblers), production hygiene (washers and washing systems, hygiene locks) and complex technical solutions for production lines intended for cans or jars (conveyor lines, dosing systems, washing systems and integration of external devices).