EURO-MOST Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
EURO-MOST jest firmą konsultingową zajmującą się dofinansowaniem projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW, POIR) jak i środków krajowych (AGROENERGIA, ENERGIA PLUS). Prowadzimy projekty wszelkiego typu, ale największe doświadczenia mamy w następujących obszarach:
– projekty dla przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. działanie 4.2 PRZETWÓRSTWO)
– projekty badawczo-rozwojowe (1.1.1. POIR Szybka Ścieżka, PROW WSPÓŁPRACA 16)
– projekty z zakresu gospodarki energetycznej i OZE (fotowoltaika, kogeneracja, efektywność energetyczna, biogazownie, siłownie wiatrowe)