FILMAT

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Jesteśmy polskim producentem maszyn pakujących w folię termokurczliwą, w folię stretch oraz papier. Dostarczamy naszym klientom gotowe rozwiązania w zakresie pakowania różnych produktów w opakowanie zbiorcze.

EN

We are a Polish manufacturer of packaging machines in heat-shrinkable foil, stretch foil and paper. We provide our customers with ready-made solutions for packaging various products in collective packaging.