UNTIL THE START OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

UNTIL THE END OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Statistics Food Tech Expo 2022

Exhibitors 2023

International Food Technology Fair

The Food Technology Fair is a presentation of a comprehensive offer of producers and distributors of machines for food processing and production, technologies increasing food safety, and presentation of additives and components that will guarantee the creation of a perfectly tasty product for a demanding consumer.

REGISTERGET A FREE TICKET
Industry partners

Media patronage

News

Food Tech Expo EDITION IN NUMBERS 2022

4685

VISITORS

120

EXHIBITORS

15000

SURFACE

4

CONFERENCE

See what our other trade fairs look like.

VISITOR PROFILE

Among the VISITORS to the Food Tech Expo fair will be invited by us and by the Exhibitors:

 • owners and executives of food and beverage companies
 • chief technologists of food processing plants
 • owners of catering companies
 • restaurateurs and cafeteria owners
 • management staff of mass catering establishments
 • chefs
 • representatives of the hotel industry
 • representatives of kitchen equipment wholesalers
 • cooks
 • warehousemen

EXHIBITOR profile

Among the exhibitors of Food Tech Expo fair, there will be companies from the following sectors:

 • manufacturers and distributors of machinery for food processing of various sectors
 • manufacturers of components for food manufacturing
 • manufacturers of additives for food manufacturing
 • manufacturers of packaging processing lines
 • manufacturers and distributors of food packaging
 • companies providing training and consulting services for the food industry
 • suppliers of health and safety products and services
 • manufacturers of special vehicles for food transportation
 • banks and leasing companies

INDUSTRY SCOPE

The following sectors and industries will be represented during the Food Tech Expo fair:

 • Specialized machinery and process lines for the food industry sectors:
  – for the dairy industry
  – for the meat industry
  – for the fish processing industry
  – for the egg and poultry industry
  – for the fruit and vegetable industry
  – for the bakery and confectionery industry
  – For the pasta and milling industry
  – for the oil and vegetable fats industry
  – for the water and beverage industry
  – For the alcohol industry
 • Machines and equipment for small catering
 • Food packaging and packaging lines
 • Supporting machines and equipment, accessories
  – Dosing and packaging equipment
  – Washing and disinfection equipment
  – heating, cooling, air-conditioning and ventilation equipment
  – control and measurement apparatus
  – power generators
  – spare parts for machines
 • Components and production additives for food:
  – dyes
  – preservative additives, antioxidants
  – sweetening additives
  – aroma and flavor enhancers
  – structure modifying additives
  – supplements
 • Vehicles for specialized food transportation
 • Services, research and science
  – trade associations
  – training and consulting
  – HEALTH AND SAFETY (HACCP)
 • Financing:
  – leasing and banking services
  – financial consulting

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponom masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okaż nasz kupon przy zakupie i wartość zostanie uwzględniona na fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupons, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you have to do is show our coupon at the time of purchase and the value will be included in your invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Facility partner